Zorgen om een leerling

Als we merken dat een leerling het thuis moeilijk heeft of in gevaar is (bijvoorbeeld door mishandeling of verwaarlozing), dan bepalen we aan de hand van het afwegingskader of we melding doen bij Veilig Thuis.

Meer informatie over het afwegingskader staat op www.meldcode.nl
Meer informatie over de meldcode van onze school staat op onze website.

Ook werken wij met de verwijsindex wanneer we ons zorgen maken over een leerling. Dat is een systeem waarin medewerkers van scholen en andere organisaties hun zorgen kunnen melden. Via dit systeem kunnen zij contact met elkaar leggen, informatie delen en samenwerken. Zo kunnen kinderen beter en sneller begeleid worden.

Meer informatie hierover staat op www.verwijsindex.nl