Pesten

Wij zijn een veilige school en daar past pestgedrag niet bij. We doen er veel aan om te voorkomen dat leerlingen elkaar op school, internet en sociale media pesten.

Ons schoolteam houdt toezicht in en om het schoolgebouw. We geven onze leerlingen les in sociale vaardigheden en weerbaarheid. In individuele gevallen overleggen we met leerlingen, ouders en andere betrokkenen over maatregelen die het pesten stoppen. We werken samen met organisaties zoals jeugdzorg, politie, maatschappelijk werk, psychologen en therapeuten. 

Jaarlijks vullen onze leerlingen een vragenlijst over hun gevoel van veiligheid, welbevinden, motivatie en zelfvertrouwen en hun tevredenheid over school. Samen met hun groepsleraar bespreken ze de uitslag en wat ze daarmee gaan doen. We hebben een antipestprotocol met een stappenplan tegen pesten. 

  • Wilt u in gesprek met onze school over pestgedrag? Neem dan contact op met de groepsleraar van uw kind. Ook kunt u contact opnemen met een van onze anti-pestcoördinatoren:
  • Mw. J. Sielias.
  • Mw. K. Heilen
  • Dhr. J. de Jong

Zij zijn telefonisch te bereiken via 055 533 25 44.

Wilt u zelf bijdragen aan het voorkomen van pestgedrag? Kijk dan af en toe mee met uw kind om te zien wat hij/zij doet op sociale media.