Regels en afspraken op school

Regels en afspraken

Regels en afspraken op school

Een goede school is een veilige en fijne school. Wie zich niet veilig of fijn voelt, kan niet goed leren en werken. Daarom hebben we op de Praktijkschool Apeldoorn een aantal belangrijke en duidelijke leefregels. Het is belangrijk dat je je aan deze regels houdt en elkaar met respect behandelt. Zo kan iedereen op een veilige en fijne manier leren, werken en met elkaar omgaan.

Voel je je niet veilig of fijn op school? Dan kun je altijd terecht bij je eigen groepsleraar, de vertrouwenspersoon of een antipestcoördinator van de school. Daar over staat HIER meer informatie.

Op tijd op school
Zorg ervoor dat je op tijd op school bent. Kom je te laat, dan moet je je melden bij de receptie. Verloren (les)tijd haal je in. Ben je niet of te laat op school? Laat dan je ouders dit melden aan de school. Dit moet gebeuren vóór het begin van de lessen. Ben je zonder afmelding van je ouders niet of te laat op school, dan neemt de school contact op met thuis.

Leren samenleven

Een school is een samenleving in het klein. Op school leren de leerlingen hoe ze kunnen en moeten samenleven. Dit leren ze in de lessen en door met elkaar om te gaan op school. Leren samenleven is belangrijk om later echt als burger mee te doen in de samenleving. Met alle rechten en plichten die daarbij horen. Daarom hebben we, net als in de samenleving, duidelijke regels en afspraken op school. Het is belangrijk dat iedereen zich aan deze regels houdt en elkaar met respect behandelt. Zo kunnen we in een prettige en veilige sfeer leren, werken en met elkaar omgaan. De Praktijkschool Apeldoorn is een veilige school en wil dat ook blijven. Elk jaar toetsen we de ervaren veiligheid en kijken we of we zaken kunnen verbeteren. Uit de veiligheidsmonitor die we jaarlijks afnemen, blijkt dat leerlingen zich veilig voelen op school. De uitslag van deze monitor kunt u vinden op www.scholenopdekaart.nl

Gouden regels en schoolregels
Als basis in de dagelijkse omgang in school hanteren wij de Gouden regels. Deze zijn:

– Iedereen is welkom en hoort erbij
– Wij lossen problemen met elkaar op
– Wij respecteren dat we allemaal verschillend zijn
– Wij gebruiken vriendelijke taal

Andere afspraken die wij in de school hanteren worden behandeld in de lessen.