Regels en afspraken

Als leerlingen te laat komen, melden ze zich in de aula. De verloren tijd halen ze aan het einde van de schooldag in.

Tijdens pauzes blijven de leerlingen in het schoolgebouw of op het schoolplein en wordt er toezicht gehouden door teamleden.

Op onze school is er cameratoezicht: op het schoolterrein, in de fietsenkelder en op de scooterparkeerplaats.

Het schoolterrein is wettelijk verplicht rookvrij, ook buiten schooltijden. In het zicht van de school mag er niet gerookt worden.

Fietsen staan op slot in de fietsenkelder.

Leerlingen hangen hun jas aan de kapstok of bewaren die in hun tas of kluisje.

De school is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen. Leerlingen kunnen jaarlijks een kluisje huren.

Leerlingen mogen geen kauwgom kauwen in de school.

Leerlingen mogen geen pet of capuchon dragen in de school.

Leerlingen eten en drinken in de pauze. Dat doen ze in de aula of op het schoolplein. Leerlingen en hun mobiele telefoon:
o De telefoon staat uit (vliegtuigstand) onder lestijd.
o De telefoon is in de eigen (afgesloten) schooltas, de leerlingenkluis (nog verkrijgbaar) of in de afgesloten kast of kluis van de leraar.
o In de pauze mag de leerling volgens de geldende omgangsnormen gebruik maken van zijn/haar telefoon.
o Op het moment dat een leerling zich niet aan de geldende regels houdt, dan levert hij/zij zijn/haar telefoon in bij de leraar.
Aan het einde van zijn/haar lesdag ontvangt de leerling de telefoon terug.
o Leerlingen mogen alleen foto’s en video’s op school maken als de leraar daarvoor toestemming geeft.

Afval hoort in de afvalbak.

Leerlingen mogen geen voorwerpen mee naar school nemen die gevaarlijk kunnen zijn.

Leerlingen nemen geen alcohol, drugs, vapes en wapens mee naar school nemen.

Leerlingen mogen op school geen dingen doen die gevaarlijk kunnen zijn voor henzelf of anderen.

Leerlingen pesten niet: iedereen moet zich veilig voelen op school en op sociale media