PSA Sportief

PSA Sportief

Je kunt in je vrije tijd komen sporten op school. Dit heet PSA Sportief en kan twee keer in de week direct na schooltijd. Afhankelijk van de vraag wordt er bepaald welke sporten er worden aangeboden.
Wil je meedoen met PSA Sportief? Laat dat dan weten aan je groepsleraar en aan de gymleraren: Dhr. Derks of Dhr. Dietrich.