Schoolkosten

Schoolkosten

Het geld voor leermiddelen, zoals computers en lesboeken, krijgt de Praktijkschool Apeldoorn van de overheid. Daarmee koopt de school alle middelen en materialen aan die nodig zijn om goed onderwijs tekunnen geven. OUders betalen de persoonlijke materialen voor de leerlingen, bijvoorbeeld agenda, pennen en potloden, werkkleding en veiligheidsschoenen. Ook betalen ouders de vrijwillige ouderbijdrage voor de MR en de bijdrage voor het schoolkamp.

Stichting Leergeld Apeldoorn Voorst
De Stichting Leergeld Apeldoorn wil dat ook kinderen uit gezinnen met weinig inkomen mee kunnen op excursies en schoolkamp. Dit zijn kinderen van 4 tot 18 jaar. De Stichting betaalt buitenschoolse activiteiten voor deze kinderen voor een deel of helemaal. De stichting helpt gezinnen als het inkomen van de ouder(s) lager is dan 120 procent van het bijstandsniveau. Vaak helpt de stichting ook als het gezin schuldsanering heeft. Bel voor een afspraak naar 06 12 67 51 59. Of stuur een e-mail naar leergeldapeldoornvoorst @ live.nl.

Ouderbijdrage
De overheid betaalt niet alle activiteiten die de school belangrijk vindt. De school moet bijvoorbeeld excursies naar bedrijven, meedoen aan sport- en ontspanningsactiviteiten, kennismakingsbarbecue en bezoeken aan culturele activiteiten zelf betalen. Om dit te kunnen doen, heeft de school een aanvullende bijdrage van ouders nodig.
De ouderbijdrage is € 30,00 per leerling en is vrijwillig. De school verstuurt hiervoor in het begin van het schooljaar een brief. Het is ook mogelijk dit bedrag over te maken op rekeningnummer NL11INGB0000616742, op naam van Medezeggenschapsraad Praktijkschool Apeldoorn. De ouders in de medezeggenschapsraad beheren de ouderbijdrage.