Lestijden

Lestijden

Leerlingen uit de eerste fase en het begin van de tweede fase hebben iedere schooldag les tot 14:30 uur. De laatste tien minuten sluiten de leerlingen de dag af. Leerlingen uit het midden en eind van de tweede fase en derde fase kunnen andere lestijden hebben.

Leerlingen in het praktijkonderwijs hebben 1000 uren les per jaar.
Er zijn geen tussenuren. Er is geen lesuitval bij ziekte of afwezigheid van leraren. Lukt opvang van de leerlingen echt niet, dan laat school dat op tijd weten.

Dit zijn de lestijden en pauzes:

LesurenLestijden
1e uur8:30–9:25
2e uur9:25–10:15
pauze10:15–10:30
3e uur10:30–11:25
4e uur11:25–12:15
pauze12:15–12:35
5e uur12:35–13:30
6e uur13:30–14:30

Leerlingen uit het midden en eind van de tweede en derde fase krijgen een aangepast lesrooster als ze stage gaan lopen. Voor elke leerling is er een individueel rooster.

Geen lesuitval, geen tussenuren
Er zijn geen tussenuren. Er is geen lesuitval bij ziekte of afwezigheid van leraren. Lukt de opvang van de leerlingen echt niet, dan laat de school dat op tijd weten.