Ziek en spijbelen (ongeoorloofd verzuim)

Het allerbelangrijkst is dat leerlingen naar school gaan en niet thuis blijven! Heeft de leerling problemen? Dan is het belangrijk dat hij of zij leert op tijd hulp te vragen en niet zomaar thuis blijft. Ook voor later (in werk) is dit heel belangrijk.

Bij spijbelen (ongeoorloofd verzuim*) zoekt de school in overleg met de ouders en leerling een oplossing. Als de leerling veel spijbelt of zonder -goede- reden niet op school is, dan moet de school dit doorgeven aan de afdeling leerlingenzaken van de gemeente waar de leerling woont. Vaak te laat komen geldt ook als spijbelen.

De school heeft regelmatig overleg met de leerplichtambtenaar van de gemeente. De leerplichtambtenaar mag dan om meer informatie over het spijbelen vragen. Ook kan hij of zij een proces-verbaal opmaken. De leerplichtambtenaar is regelmatig op school en roept dan leerlingen op die gemeld zijn voor ongeoorloofd verzuim. Ook leerlingen die regelmatig te laat zijn, komen dan bij de leerplichtambtenaar.

De school maakt zich ook zorgen als een leerling veel ziek is en daardoor niet naar school komt. In een verzuimgesprek praat de school hier over met leerling en ouders. Natuurlijk wordt altijd eerst met de leerling zelf gepraat, om er achter te komen waarom hij of zij niet naar school gaat. Ook dit ziekteverzuim meldt de school bij leerplicht.