Zelfredzaamheid

Onze leerlingen helpen zelfredzaam te worden – dat is onze doelstelling. Zelfredzaam in vier belangrijke domeinen: werken, wonen, vrije tijd en burgerschap. Wij willen hen alles leren wat ze nodig heben om goed mee te kunnen doen in de maatschapij. Op verschillende manieren werken we aan deze doelstelling.

  • De leerlingen lopen stage. Zo leren ze wat er nodig is om goed te kunnen werken.
  • De leerlingen leren zichzelf uitdagen, geleidelijk en in hun eigen tempo. Op die manier ontwikkelen zij zich, leren ze eisen stellen aan zichzelf en omgaan met de eisen van anderen.
  • De leerlingen krijgen verplichte basisvakken die een stevige basis creeren: Nederlands, rekenen/wiskunde, ICT-vaardigheden, mediawijsheid, burgerschap, sociale vaardigheden en lichamelijke opvoeding.
  • De leerlingen volgen een eigen leerweg, zodat zij zich kunnen ontwikkelen op gebieden waar ze goed in zijn. Om te ontdekken waar hun talenten liggen, volgen ze in het eerste jaar zoveel mogelijk praktijkvakken. Dit nomen we keuzepraktijk. Vanaf het tweede schooljaar kiezen ze voor een aantal praktijkvakken die aansluiten bij hun talenten. In die vakken worden ze verder opgeleid. Zo volgen ze steeds meer hun eigen leerweg, die ze klaarstoomt voor werk dat of een vervolgopleiding die bij hen past.