Wie zijn wij?

De Praktijkschool Apeldoorn is er voor alle jongeren tussen 12 en 18 jaar met een toelaat-
baarheidsverklaring praktijkonderwijs (zie ook 1.2). Onze leerlingen komen uit de eind-
groepen van het (speciaal) basisonderwijs en leren het best in de praktijk. Ons doel? Eraan
bijdragen dat zij een fijne plek in de maatschappij krijgen en zelfstandig hun leven kunnen
leiden. Ze behalen bij ons een diploma van het praktijkonderwijs en specifieke certificaten
en getuigschriften. Wanneer ze van school gaan, zijn ze klaar om te gaan werken of om te
beginnen aan een mbo-opleiding.


De school is onderdeel van Leerplein055, de stichting voor openbaar basisonderwijs
en voortgezet onderwijs in Apeldoorn. Het College van Bestuur van Leerplein055 is het
bestuur van onze school. Openbaar onderwijs stelt de vrijheid van ieder mens centraal. Hoe
we dat doen op onze school, leest u op pagina 35 bij de gouden regels