Wat we bieden

Natuurlijk bieden wij (extra) ondersteuning aan leerlingen die dat nodig hebben. In het IOP (Individueel Ontwikkelingsplan) staat beschreven welke ondersteuning uw kind krijgt.

De groepsleraar bespreekt met andere leraren welke ondersteuningsbehoeften de leerlingen hebben. Dat gebeurt drie keer per jaar tijdens de leerlingbesprekingen en als het nodig is zijn er tussendoor extra overleggen. Als groepsleraren niet binnnen de groep kunnen voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van een leerling, dan schakelen zij extra expertise in, binnen of buiten onze school.

Op onze website vindt u meer informatie over de (extra) ondersteuning die wij geven:
in het Schoolondersteuningsprofiel en in het document Ondersteuningsstructuur.

Naast de basisondersteuning bieden we de volgende extra ondersteuning.

  • Sociale en communicatieve vaardigheden
  • Motorische Remendial Teaching (MRT)
  • Intensieve stagebegeleiding
  • Weerbaarheidstraining(WBT)
  • Gesprekken met schoolmaatschappelijk werk (SMV)
  • De meidengroep en de jongensgroep
  • Huiswerkbegeleiding
  • Naschools aanbod lichamelijke opvoeding
  • Lessen Nederlands als tweede taal (NT2)

Dit overzicht is niet volledig; voor leerlingen die dat nodig hebben bieden we maatwerk.