Vragen over gezondheid, opgroeien en opvoeden

Onze leerlingen krijgen in het eerste schooljaar een gezondheidsonderzoek van het CJG. Dit wordt uitgevoerd door de jeugdarts samen met een assistente jeugdgezondheidszorg. Het is prettig als ouders bij het onderzoek aanwezig kunnen zijn. De jeugdarts test ogen en oren en meet gewicht en lengte. Daarnaast spreekt de jeugdarts over de gezondheid van de leerling, het welzijn, (lichamelijke) veranderingen en andere onderwerpen die kunnen spelen bij kinderen op deze leeftijd.

Centrum Jeugd en Gezin

Asselsestraat 280
7312 DD Apeldoorn
info @ cjgapeldoorn.nl
055 357 88 75 (dagelijks van 8.30-17.00 uur)
www.cjgapeldoorn.nl
www.facebook.com/cjgapeldoorn