Verwijsindex

De verwijsindex is een systeem waarin medewerkers van scholen en andere organisaties kunnen melden dat zij zich zorgen maken over een leerling. Via dit systeem kunnen zij met elkaar contact zoeken, informatie delen en samenwerken. Zo kunnen leerlingen beter en sneller begeleid worden. Leerling en ouders krijgen hiervan dan een bericht. Meer informatie staat op www.verwijsindex.nl