Verlof aanvragen

Wilt u verlof aanvragen buiten schoolvakanties? Dat kan via een formulier dat u bij school kunt opvragen. In lijn met de leerplichtwet mogen wij alleen toestemming geven bij ‘belangrijke redenen.’ Gaat het om verlof van meer dan tien dagen? Dan beslist de leerplichtambtenaar over de aanvraag.

Meer informatie over verlofaanvragen vindt u op onze website.