Veiligheidsplan

Om onze school veilig te houden, hebben we een veiligheidsplan. Daarin staat op welke manier we incidentn voorkomen, zoals overlast, pesten, crimineel gedrag en (seksueel) geweld. Als dit soort incidenten toch ontstaan, handelen we eenduidig en consequent volgens een protocol. De veiligheidscoördinator op onze school zorgt ervoor dat het beleid rondom veiligheid goed wordt uitgevoerd.