Veiligheidscoördinator

De veiligheidscoördinator zorgt ervoor dat het veiligheidsbeleid op school wordt uitgevoerd. Het gaat hier om de veiligheid van de leerlingen, het personeel en iedereen die in het gebouw is.

Veiligheidscoördinator Praktijkschool Apeldoorn;

Dhr. A. Koers

E-mail

055 533 25 44