Uitstroom 2019/2020

Hieronder staat waar de leerlingen van het leerjaar 2019-2020 ná de Praktijkschool Apeldoorn naartoe zijn gegaan: 

 

 

 

 

 

 

 

De uitstroomgegevens van dit schooljaar laten mooie cijfers zien. 97% van de leerlingenzijn op de juiste plaats uitgestroomd, passend bij hun individuele leerlijn. Het schooljaar is door de Coronacrisis heel bijzonder geweest. Voor veel leerlingen was het niet eenvoudig certificaten te halen of stages af te ronden. Voor sommige leerlingen betekent dat, dat ze hun traject nog een jaar mogen vervolgen en dat we ze volgend jaar ook zullen begeleiden. 

 

3.7 de resultaten van ons onderwijs 

 Nadat leerlingen onze school hebben verlaten, maken we jaarlijks de balans op. In onderstaande tabel staat  waar de leerlingen van de derde fase in 2020-2021 naar zijn uitgestroomd: 

De uitstroom van 2019-2020 kunnen we vergelijken met andere scholen voor praktijkonderwijs  De diploma’s en certificaten van de leerlingen die in 2019-2020 de school hebben verlaten kunnen we vergelijken met de andere scholen voor praktijkonderwijs ((bron: Scholen op de kaart)

De conclusie is dat we een grote uitstroom hebben naar ‘werk’ en ‘werk en leren’, passend bij de doelstelling van het praktijkonderwijs. Wij vinden het behalen van diploma’s en certificaten tijdens ons onderwijs heel belangrijk voor de toekomst van onze leerlingen. Dit is uiteraard gekoppeld aan ons doel, duurzaam aan het werk. Dat is ook zichtbaar in bovenstaande tabel, waaruit blijkt dat een groot aantal leerlingen de entree opleiding doet binnen de derde en laatste fase van ons onderwijs en dat onze leerlingen hoog scoren op het behalen van (branche)certificaten.