Toelating en plaatsing

Voor toelating tot de Praktijkschool Apeldoorn is een toelaatbaarheidsverklaring nodig voor het praktijkonderwijs. De Praktijkschool Apeldoorn vraagt deze toelaatbaarheidsverklaring aan bij het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs (SWVV2505). Ouders moeten toestemming geven voor de aanvraag, het doorgeven van informatie en het registreren van gegevens.
De groepsleraren van de Praktijkschool Apeldoorn (en de orthopedagoog en adjunct-directeur) voeren de overdrachtsgesprekken met de basisschool waar de leerling vandaan komt. Deze gesprekken zijn meestal met de groepsleerkracht en een intern begeleider van de basisschool.
Voor iedere leerling die start op de Praktijkschool Apeldoorn maakt de school een startdocument en een ontwikkelingsperspectief. In dit ontwikkelingsperspectief schrijft de school wat zij verwacht van de ontwikkeling van de leerling. De school gebruikt hiervoor het onderwijskundig rapport, het psychologisch onderzoek, eventueel extra onderzoek en gesprekken met ouders en de basisschool. Ouders moeten binnen zes weken na de start van het schooljaar het ontwikkelingsperspectief lezen en ondertekenen. Daarna hoort het ontwikkelingsperspectief bij het Individueel Ontwikkelingsplan (IOP), dat de school voor iedere leerling maakt. Lees meer over het IOP hier.