Tegemoetkoming scholieren 18 jaar en ouder

Iedere leerling die een voltijdopleiding in het voortgezet onderwijs volgt en 18 jaar wordt, kan een tegemoetkoming scholieren aanvragen. Dit moet bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Deze regeling is er omdat ouders geen kinderbijslag meer krijgen voor kinderen die 18 jaar zijn geworden. De tegemoetkoming hoeft niet terugbetaald te worden. Hoeveel tegemoetkoming de leerlingen krijgen, hangt af van het inkomen van de ouders.

Leerlingen kunnen de tegemoetkoming aanvragen bij de DUO. Dit kunnen zij het beste doen drie maanden vóórdat ze 18 jaar worden. Aanvragen kan met het formulier Aanvraag tegemoetkoming scholieren. Dit formulier is te downloaden op www.duo.nl. De leerling krijgt binnen acht weken na de aanvraag bericht van de DUO.