Sponsoring

Bedrijven en organisaties kunnen onze school sponsoren. Met deze sponsorgelden kunnen we onze leerlingen wat extra’s bieden.

een voorbeeld hiervan is onze schoolbus die we inzetten voor projecten en cursussen van leerlingen.

De sponsoring moet uiteraard passen bij de doelstelling en het beleid van onze school. De MR beslist hierover en gebruikt als leidraad het convenant ‘Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring 2020-2022’.