Spijbelen en ander ongeoorloofd verzuim

Als uw kind zonder reden niet op school of stage komt, dan moeten we dat doorgeven aan de gemeente waar u woont. Vaak te laat komen geldt ook als spijbelen. Als school hebben we regelmatig overleg met de leerplichtambtenaar. Die kan vragen naar meer informatie over spijbelgedag en eventueel een proces-verbaal opmaken. De leerplichtambtenaar komt regelmatig op school en spreekt dan met leerlingen die gespijbeld hebben. Als uw kind vaak ziek is en daardoor niet naar school kan komen, zullen we hierover in gesprek gaan met uw kind en u. Ook dit ziekteverzuim melden we bij leerplicht.