Schoolvervoer

Voor leerlingen in het voortgezet onderwijs is er geen recht op schoolvervoer geregeld in de wet. Onze leerlingen reizen dus zelf naar en van school, met eigen vervoer of met openbaar vervoer.