Samenwerking met ouders

De Praktijkschool Apeldoorn vindt het heel belangrijk om goed samen te werken met ouders. Een goed contact tussen school en ouders helpt de leerling in zijn ontwikkeling. Ouders die behoefte hebben aan een gesprek met de school kunnen altijd contact opnemen. De meeste contacten gaan via de groepsleraar. Als er belangrijke zaken zijn, dan zoekt de school (groepsleraar) persoonlijk contact met ouders. Of de school stuurt de ouders een brief. Ook op de website van de school staat veel informatie voor ouders en leerlingen. Leerlingen kunnen op de website inloggen en het mailprogramma gebruiken. Zij hebben daarvoor een eigen wachtwoord.

Er zijn vaste momenten waarop school en ouders elkaar ontmoeten;

● De ouderavond voor de ouders van nieuwe leerlingen, vóór de zomervakantie van het nieuwe schooljaar.

● Een intakegesprek voor de zomervakantie met de ouders van de nieuwe leerlingen.

● Het kennismakingsgesprek aan het begin van het schooljaar met de groepsleraar.

● Een kennismaking met een vakleraar, bijvoorbeeld bij een opleiding of cursus.

● Het huisbezoek voor de kerstvakantie. Het IOP wordt dan besproken en ondertekend.

● Het adviesgesprek op school in april of mei over het advies voor het nieuwe schooljaar met ondertekening van het IOP.

● Het gesprek met ouders van leerlingen die voor het eerst stage gaan lopen.

● Het gesprek met ouders bij wisseling van stage of cursus.

● De ouderavond voor ouders van leerlingen aan het einde van de tweede en derde fase. Organisaties laten dan zien welke hulp zij geven aan leerlingen die gaan werken.

● Gesprekken met ouders over begeleiding van de leerling na het verlaten van de school.

● De ouderavond voor ouders van leerlingen die aan het schoolkamp meedoen.

● De ouderavond waarop officieel afscheid wordt genomen van leerlingen die van school gaan.