Regels en afspraken op school

 • leerlingen die te laat komen moeten zich melden bij de receptie. Verloren tijd wordt ingehaald aan het einde van de schooldag
 • tijdens de pauzes blijven de leerlingen op het schoolplein, binnen de blauwe hekken, of in de aula
 • teamleden houden toezicht. Ook houden camera’s toezicht: in de fietsenkelder, op de scooterparkeerplaats, de entree van de fietsenkelder en op delen van het schoolterrein
 • het schoolterrein is rookvrij
 • fietsen staan altijd – op slot! – in de fietsenkelder
 • jassen van leerlingen horen aan de kapstokken, in de tas of in een kluisje
 • waardevolle spullen horen in het kluisje of blijven thuis
 • leerlingen mogen geen kauwgom kauwen in de klas
 • drinken en eten mag in de pauze buiten of in de schoolkantine
 • leerlingen mogen in de school geen pet/capuchon dragen
 • mobiele telefoons zijn toegestaan tijdens de pauze
 • leerlingen mogen de mobiele telefoon alleen gebruiken tijdens de les als de leraar hiervoor toestemming geeft. Dit kan als dat voor een les belangrijk is, zoals bijvoorbeeld voor het schrijven in de agenda
 • de school is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van mobiele telefoons en/of andere persoonlijke bezittingen
 • bij niet correct gebruik van de mobiele telefoon, neemt de leraar de telefoon tijdens schooltijd in
 • afval hoort in de afvalbak
 • leerlingen mogen op school alleen foto’s en films maken als daar ze daarvoor toestemming krijgen van de leraar
 • leerlingen mogen geen voorwerpen mee naar school nemen die gevaarlijk kunnen zijn. Ook mogen zij op school geen dingen doen die gevaarlijk voor anderen kunnen zijn
 • we pesten elkaar niet op én buiten school. Leerlingen moeten zich veilig kunnen voelen op school en op de sociale media