Prettige sfeer

Elke school is een samenleving in het klein, ook de onze. We gaan respectvol met elkaar om, waarbij we – net als in de samenleving – rekening houden met regels en afspraken. Als iedereen zich houdt aan die afspraken en regels, kunnen we op school fijn leren, werken en met elkaar omgaan.

Onze school is een veilige school. Jaarlijks toetsen we dat met de Veiligheidsmonitor en elk jaar blijkt dat onze leerlingen zich veilig voelen. www.scholenopdekaart.nl