Praktijkonderwijs

De Praktijkschool Apeldoorn is een openbare school voor praktijkonderwijs. De school staat open voor alle kinderen van 12 tot 18 jaar met een toelaatbaarheidsverklaring praktijkonderwijs. 

De leerlingen van de Praktijkschool Apeldoorn komen uit de eindgroepen van het (speciaal) basisonderwijs. Onze leerlingen leren door veel in de praktijk te oefenen.  

 Onze opdracht is om leerlingen te begeleiden naar zelfstandige deelname aan de maatschappij, met alle rechten en plichten die daarbij horen. Daarnaast zorgen we dat een leerling bij het verlaten van de school een passende plek heeft: met een diploma van het praktijkonderwijs en met de behaalde certificaten en getuigschriften hebben ze een uitstekend CV opgebouwd om aan het werk te gaan of een vervolgstudie te doen in het MBO. 

 De Praktijkschool Apeldoorn is onderdeel van Leerplein055. Leerplein055 is de stichting voor openbaar basisonderwijs, en voorgezet onderwijs in Apeldoorn. Het College van Bestuur van Leerplein055 is het bestuur van de school. Openbaar onderwijs staat voor het centraal stellen van de vrijheid van de mens, met respect voor de vrijheid van de ander. Hoe we dat doen, is onder andere zichtbaar in de gouden regels op school.