Pesten voorkomen

De school wil niet dat er gepest wordt, óók niet op internet en de sociale media. Daarom doen we er veel aan om pesten te voorkomen.

Het gebruik van sociale media (Twitter, Facebook, WhatsApp etc.) op de mobiele telefoon of de pc, laptop en/of tablet thuis, is bedoeld om op een positieve manier met elkaar te communiceren. De school wil verkeerd gebruik en pesten voorkomen. Daarom moeten ouders erop letten wat hun kind doet op de sociale media.

Dit doen we om pesten te voorkomen

  • toezicht door het schoolteam in en om school
  • lessen in sociale vaardigheid en weerbaarheid
  • in overleg met leerlingen, ouders en anderen nemen we maatregelen die het pesten stoppen
  • we werken samen met organisaties, zoals jeugdzorg, politie, maatschappelijk werk, psychologen en therapeuten
  • elk jaar vullen de leerlingen een vragenlijst in over hun motivatie, zelfvertrouwen en de tevredenheid over De groepsleraar en de leerling bespreken samen de uitslag en wat zij daarmee gaan doen
  • elk jaar vullen de leerlingen een vragenlijst in over hoe veilig zij zich voelen op school (sociale veiligheid)
  • we hebben een anti-pestprotocol met stappenplan tegen pesten. Dit protocol staat op de website ter inzage