Passend onderwijs en zorgplicht

Samen met de andere scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Apeldoorn, zit
onze school in het ‘Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Apeldoorn-Epe-Voorst
SWV2505’.

Het doel daarvan is: er samen voor zorgen dat alle jongeren in de regio een
onderwijsplek hebben die bij hen past. Ook hebben de scholen uit het samenwerkings-
verband samen een zorgplicht: zij moeten extra ondersteuning geven aan iedere leerling
die dat nodig heeft. Dit regelen de scholen van het samenwerkingsverband met elkaar.