Overtredingen

Overlast, crimineel gedrag, (seksueel) geweld en (seksuele) intimidatie: dat staan wij niet toe. Bij het voorkomen en bestrijden daarvan werken we samen met de gemeente, politie en andere scholen voor voortgezet onderwijs in Apeldoorn.

Als we denken dat een leerling een overtreding heeft begaan, dan mogen we tassen, kleding en kluisje controleren. Het maakt daarbij niet uit of het gaat om gedrag binnen of buiten de school. Bij een overtreding nemen we contact op met ouders en eventueel politie. Als school kunnen we een strafbaar feit melden bij de politie. We kunnen geen aangifte doen; dat kunnen alleen privépersonen.

Als school melden we gevallen van seksueel geweld en intimidatie bij het College van Bestuur. Drugshandel, drugsgebruik, wapenbezit, wapengebruik en geweld zijn ernstige overtredingen waarvoor een leerling kan worden geschorst of verwijderd van school.