Ouderbijdrage

Elk jaar organiseren wij extra activiteiten voor onze leerlingen, bijvoorbeeld een excursie of zwembadbezoek. Hiervoor vragen we een vrijwillige ouderbijdrage van € 30,- per leerling. De MR beheert de ouderbijdrage.

Elk jaar organiseren wij extra activiteiten voor onze leerlingen, bijvoorbeeld een excursie of zwembadbezoek. Hiervoor vragen we een vrijwillige ouderbijdrage van € 30,- per leerling. De MR beheert de ouderbijdrage.

Mocht het betalen van de bijdrage voor u een probleem zijn, dan kunt u contact opnemen met Stichting Leergeld voor ondersteuning.