Orthopedagoog/GZ-psycholoog en ondersteuningscoördinator

De orthopedagoog heeft veel verschillende taken op school. Zij:

  • coördineert de extra ondersteuning van leerlingen
  • ondersteunt leraren bij de begeleiding van leerlingen
  • ondersteunt bij het maken van ontwikkelingsperspectiefplannen (OPP)
  • voert (samen met leraren) gesprekken met leerlingen en/of ouders
  • onderhoudt contacten met andere organisaties
  • werkt samen met basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs
  • doet onderzoek
  • houdt zich bezig met de toelating van nieuwe leerlingen