Ontruimingsoefeningen

Ieder schooljaar oefent de school de ontruiming. Dit doen we, zodat we goed zijn voorbereid op een noodgeval, bijvoorbeeld een brand.