Meldcode

Als de school merkt dat een leerling het moeilijk heeft of in gevaar is (bijvoorbeeld door mishandeling of verwaarlozing), dan moet de school dit melden. De school moet hiervoor de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling gebruiken. Klik HIER om te lezen hoe de praktijkschool Apeldoorn hier mee om gaat. Meer informatie over de meldcode staat op www.meldcode.nl

De aandachtsfunctionarissen van Praktijkschool Apeldoorn zijn;
mevr. Santbulte, dhr. De Boer, mevr. Kuiper, mevr. Sielias, mevr. Heilen & dhr. De Jong.