Medezeggenschapsraad

Onze medezeggenschapsraad (MR) overlegt met de directie en het schoolbestuur over zaken die met school te maken hebben.

Bijvoorbeeld over de besteding van het geld, benoeming van personeel en de kwaliteit van het onderwijs. Bij dit soort zaken kan de MR adviseren of instemming geven. In de MR zitten drie ouders en drie leden van ons schoolteam

De vergaderdata van de MR vindt u op onze website. De vergaderingen vinden plaats op onze school. Wilt u ze bijwonen, dan bent u van harte welkom.

Wilt u contact met de MR?

Bel dan 055 533 25 44 of mail naar mr@praktijkschool-apeldoorn.nl