Leren samenleven

Een school is een samenleving in het klein. Op school leren de leerlingen hoe ze kunnen en moeten samenleven. Dit leren ze in de lessen en door met elkaar om te gaan op school.

Leren samenleven is belangrijk om later echt als burger mee te doen in de samenleving. Met alle rechten en plichten die daarbij horen. Daarom hebben we, net als in de samenleving, duidelijke regels en afspraken op school. Het is belangrijk dat iedereen zich aan deze regels houdt en elkaar met respect behandelt. Zo kunnen we in een prettige en veilige sfeer leren, werken en met elkaar omgaan.

De Praktijkschool Apeldoorn is een veilige school en wil dat ook blijven. Dit houdt in: veilig- heid in het schoolgebouw, op het werk, op stage en in het contact met anderen buiten de school. Ook de afspraken over hoe we met elkaar omgaan zijn belangrijk voor de veiligheid op school.