Leren in vier domeinen

Zelfredzaam in werken, wonen, vrije tijd en burgerschap

De domeinen werken, wonen, vrije tijd en burgerschap horen bij de vakken die de leerlingen krijgen op school. Voor alle vakken en activiteiten heeft de leerling leerdoelen. Met het onderwijs in domeinen zorgt de school ervoor dat leerlingen alles leren wat nodig is om goed mee te kunnen doen in de maatschappij en aan het werk te kunnen. Zo leren de leerlingen voor zichzelf te zorgen (zelfredzaamheid).

Stage lopen

De Praktijkschool Apeldoorn vindt stages heel erg belangrijk. Alle leerlingen lopen stage. Door stages leert iedere leerling wat er nodig is om goed te kunnen werken. De leerling kan zich zo voorbereiden op een werkplek als hij of zij van school gaat. Als dat lukt, is dat werk met een opleiding.

Jezelf uitdagen

Leerlingen leren zich te ontwikkelen. Dat gaat in stappen. Iedere leerling doet dat in zijn eigen tempo en op zijn eigen niveau. Als de ene stap is behaald, kan de volgende stap worden gezet. Dat geeft vertrouwen. Leerlingen leren zo ook om eisen aan zichzelf te stellen. Ook leren zij omgaan met eisen die anderen aan hen stellen.

Verplichte basisvakken

Alle leerlingen krijgen de verplichte basisvakken Nederlands, rekenen/wiskunde, ICT-vaardigheden en mediawijsheid (leren omgaan met computer en internet), cultuur en maatschappij, sociale vaardigheden en bewegingsonderwijs. Er wordt veel tijd en aandacht besteed aan Nederlands en rekenen. Deze vakken zijn belangrijk in het dagelijks leven en voor het volgen van een beroepsgerichte opleiding of cursus.