Leerplichtambtenaar

De leerplichtambtenaar is lid van het kernteam. De school heeft regelmatig overleg met de leerplichtambtenaar van de gemeente Apeldoorn.

De heer P. Graaff

Stationsplein 50, postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn

055 580 21 35 / 580 19 89

p. graaff @ apeldoorn. nl

(vanaf januari 2020 Marktplein 1)