Klachten

Waar mensen werken, ontstaan misverstanden of worden fouten gemaaktDat geldt ook voor onze school. Wij vinden het belangrijk om problemen samen op te lossen. Ouders kunnen met klachten altijd terecht bij de groepsleraar van de leerling. Indien dit niet tot een oplossing leidt, kunt u contact opnemen met één van de vertrouwenspersonen op onze school. Hij/zijn kan samen met u bespreken welke stappen genomen kunnen worden om tot een goede afhandeling van uw klacht te komen. Als dat nodig is, kan de vertrouwenspersoon helpen bij contact met het bestuur of de externe vertrouwenspersoon. Deze persoon is onafhankelijk van de school én het schoolbestuur. Het bestuur beschikt over een klachtenregeling, de regeling en de toelichting daarop kunt u vinden op www.leerplein055.nl.