Kernteam

Als het ondersteuningsoverleg advies nodig heeft van deskundigen buiten de school, komt het kernteam samen. Het kernteam bestaat uit:

  • De orthopedagoog;
  • De groepsleraar;
  • De leerplichtambtenaar;
  • De jeugdarts;
  • De consulent van schoolmaatschappelijk werk.
    Dit team bespreekt of een leerling extra ondersteuning nodig heeft en/of geeft deze ondersteuning zelf. Mocht het om uw kind gaan, dan wordt u natuurlijk betrokken bij dit overleg.