Internet

Internet

Onze leerlingen kunnen tijdens de lessen op internet werken. De leraar geeft aan of, hoe en wanneer dat gebeurt. We hebben een ICT-protocol met regels en afspraken voor internet, computer en telefoongebruik op school. Dat protocol bespreken we aan het begin van het schooljaar en uw kind neemt het mee naar huis, zodat u het kunt lezen en ondertekenen. Leerlingen die zicht niet aan het protocol houden, mogen (tijdelijk) niet meer op de computer werken.