Inspectie

De Inspectie van het Onderwijs let op de kwaliteit van het onderwijs en bespreekt deze met het schoolbestuur. De Praktijkschool Apeldoorn heeft het vertrouwen van de Inspectie en valt onder het basistoezicht. Dit betekent dat de Inspectie vindt dat de kwaliteit van het onderwijs op de Praktijkschool Apeldoorn school niet in gevaar is of komt. De Inspectie vertrouwt er dus op dat de school goed onderwijs geeft.