Het schoolkamp

Elk jaar gaan de leerlingen van de eerste en tweede fase op schoolkamp. Daarvoor vragen we een vrijwillige bijdrage van € 90,- per leerling. De eerste helft van het bedrag ontvangen we graag vóór 31 januari 2024; de tweede helft uiterlijk op 22 april 2024.

U kunt contant betalen, maar u kunt het geld ook overmaken op rekeningnummer NL11INGB0000616742 ten name van GV Praktijkschool Apeldoorn. Graag ‘schoolkamp’ in de omschrijving zetten, plus de naam van uw kind.