Gezondheid voorop

Onze school heeft het vignet Gezonde School. Dat betekent dat we zorgen voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én aandacht ebben voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van onze leerlingen. Dit alles draagt bij aan een gezonde leefstijl, goede schoolprestaties en minder schooluitval.

Wilt u meer weten over het vignet Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl