Gebruik van foto’s en filmopnames

Foto’s en video’s van leerlingen en collega’s horen thuis onder de noemer persoonsgegevens. Ze mogen niet zonder toestemming gedeeld of gepubliceerd worden. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een formulier waarop u kunt aangeven of u wel of geen toestemming geeft voor eventuele publicatie van foto’s en video’s waarop uw kind herkenbaar in beeld is.

Hoe wij foto’s en ander beeldmateriaal gebruiken? Onder meer als we een beeld willen geven van wat wij zoal doen op school, bijvoorbeeld tijdens (les)activiteiten en feestelijkheden. Ook plaatsen wij beeldmateriaal op onze website, in de schoolgids en op onze social media.

Daarnaast gebruiken we foto’s voor middelen waarmee we een ‘kijkje in de keuken’ bieden aan geïnteresseerden. Als we foto’s willen gebruiken voor andere doeleinden, dan vragen we vooraf uw expliciete toestemming.

Op ons schoolterrein zijn camera’s aanwezig. De opnames hiervan worden elke veertien dagen automatisch vernietigd.

Meer informatie over dit onderwerp vindt u in onze privacyverklaring op onze website.