Extra ondersteuning in school

Deze extra ondersteuning geven we aan leerlingen

  • weerbaarheidstraining
  • individuele gesprekken met een deskundige
  • extra sociale vaardigheidstraining
  • extra training van de motoriek

De ondersteuning door externe deskundigen is zoveel mogelijk op school. De leerling hoeft dan niet naar een andere plek te gaan.