Een goed begin

Gaat uw kind beginnen op onze school? Elk jaar organiseren we vóór de zomervakantie
een kennismakingsochtend voor onze nieuwe leerlingen. Ook organiseren we in die
periode een informatieavond voor u als ouders/verzorgers. Per brief laten we u weten
in welke groep uw kind komt en wie de groepsleraar is. En in de eerste weken van het
schooljaar volgt een kennismakingsgesprek met de groepsleraar.