Deskundigen van buiten de school

  1. Stichting MEE Veluwe

De consulent van schoolmaatschappelijk werk van MEE Veluwe is lid van het kernteam en helpt leerlingen en hun ouders. Zij geeft informatie, advies en verwijst door naar andere hulpverleners. Als ouder/verzorger kunt u zelf contact met haar opnemen. Ook kunt u dat doen via de groepsleraar.

MEE Veluwe
Sylvia Klein Swormink
Postbus 517, 8000 AM Zwolle
06 46 74 81 81
s.kleinswormink@meeveluwe.nl

2. Leerplicht

Ook de leerplichtambtenaar van de gemeente Apeldoorn is lid van het kernteam. Als school overleggen we regelmatig met hem.

De heer P. Graaff
Marktplein 1 / Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn
055 580 21 35 / 055 580 53 63
p@graaff@apeldoorn.nl

3. Centrum voor Jeugd en Gezin en de jeugdarts

Onze leerlingen krijgen in het eerste schooljaar een gezondheidsonderzoek van het Centrum voor Jeugd en Gezien (CJG). De jeugdarts en een assistent jeugdgezondheidszorg testen dan onder meer de ogen en oren van de leerlingen en ze meten gewicht en lengte. Ook praten ze met leerlingen over hun gezondheid en welzijn, en ze bespreken onderwerpen zoals (lichamelijke) veranderingen. Het is prettig als u als ouder/verzorger aanwezig kunt zijn bij onderzoek van uw kind.

Centrum Jeugd en Gezin
Asselsestraat 280, 7312 DD Apeldoorn
055 357 88 75 (dagelijks van 08.30-17.00 uur)
info@cjgapeldoorn.nl