De tweede fase

De tweede fase duurt twee of drie jaar. Aan het begin ervan krijgen onze leerlingen allemaal dezelfde praktijkvakken, waarmee zij zich goed leren redden in het dagelijks leven en waarmee ze ontdekken waar ze goed in zijn en wat ze leuk vinden. In de keuzepraktijk leren ze verder in de richtingen van hun voorkeur: hier start hun eigen leerweg. Ze leren meer over beroepen, doen een beroepentest en gaan op excursies om te ontdekken welk werk ze interessant vinden. Ze lopen stages binnen en buiten de school. Tijdens de twede fase wordt de keuzepraktijk steeds beroepgerichter.

Theorievakken tweede fase

 • Nederlands
 • Engels
 • Rekenen/wiskunde
 • Mediawijsheid
 • ICT vaardigheden
 • Burgerschap
 • Sova (sociale vaardigheden)
 • Praktijk en loopbaan

Keuzepraktijk (begin) tweede fase

 • Schilderen
 • Houtbewerking
 • Metaalbewerking
 • Groen
 • Metselen
 • Koken
 • Bakken
 • Fietstechniek
 • Dienstverlening en zorg
 • Bloemsierkunst

Praktijkkeuze voor meer zelfredzaamheid tweede fase

 • Verzorging
 • Kinderverzorging
 • Koken
 • Bakken
 • Textiele technieken
 • Haarverzorging
 • Techniek
 • Lichamelijke opvoeding

Beroepsgerichte cursussen midden/eind tweede fase

 • Schoonmaak in de groothuishouding
 • Werken in de keuken
 • Dienstverlening en zorg
 • Banktimmeren en machinale houtbewerking Hout da werkt
 • Winkeledewerker
 • Bakkers in Bedrijf
 • Bedieningsassistent
 • Keukenassistent
 • NIL-lassen
 • Autobandenspecialist
 • Fietstechniek
 • Groen
 • Haarverzorging

Scholing in veilig werken

 • Start, Werk, Blijf veilig
 • Bouwen, Wonen, Interieur Basisveiligheid
 • Voortraject VCA
 • VCA Basisveiligheid

Stages

Onze leerlingen lopen verschillende stages binnen en buiten de school. We begeleiden hen intensief, ook bij de externe stages: één keer per twee weken krijgen ze op hun stageplek bezoek van hun vaste stagebegeleider van school.

Begin tweede fase

 • Interne stage: stage op school.
 • Projectstage: stage bij een bedrijf waarbij de focus ligt op werknemersvaardigheden oals op tijd komen en overleggen met collega’s.

Midden en eind tweede fase (en derde fase)

 • Oriënterende stage: stage in het werk waarop de leerling zich wil oriënteren en die aansluit bij de vakken van de keuzepraktijk. Deze stage kan verlengd worden als leerling en werkgever daar beiden voor kiezen. Soms wordt de stageplek een werkplek na afronding van school.
 • Plaatsingsstage