De resultaten van ons onderwijs

De vorderingen van onze leerlingen houden we elk schooljaar bij. Ook willen we weten waar zij naartoe gaan wanneer ze onze school verlaten. Met dit soort gegevens kunnen we ons onderwijs verder verbeteren.

We willen onze leerlingen voorbereiden op een goede plek in de maatschappij. We stomen hen klaar voor een baan of een vervolgopleiding. Dat doen we door alle leerlingen de mogelijkheid te bieden om certificaten en/of praktijkverklaringen te behalen. De leerlingen die dat kunnen en willen, volgen de entreeopleiding (mbo niveau 1). Dat doen ze binnen onze school of in samenwerking met het mbo.

In de tabel op pagina 48 (links) kunt u zien dat we hier in vergelijking met andere praktijkscholen goed in slagen. Zie ook scholenopdekaart.nl

Onze uitstroom is al jaren stabiel. Bijna de helft van onze leerlingen gaat aan het werk; de andere helft kiest voor verder leren (BOL) of voor leren en werken (BBL). In 2020 stroomde 97 procent van onze leerlingen uit passend bij hun uitstroomprofiel. In 2021 was dat 100 procent.