De ontwikkeling van ons onderwijs

Schoolplan

Het schoolplan is het centrale plan van onze school. In het schoolplan staat enerzijds beschreven hoe wij werken en anderzijds staan hierin de speerpunten voor verbetering en onze ambities voor de komende vier jaar.

Dit plan wordt eens in de vier jaar bijgesteld en dan worden alle relevante ontwikkelingen en nieuw beleid in het schoolplan verwerkt. Het schoolplan hebben we samengevat op de website, zie ook www.praktijkschool-apeldoorn.nl

Jaarontwikkelplan

De resultaten van de onderzoeken en de ambities uit het schoolplan worden verwerkt in de doelen van het jaarontwikkelplan van de school. In het jaarontwikkelplan staat het beleid van de school voor het schooljaar. Ieder half jaar bespreekt het schoolteam het jaarontwikkelplan met elkaar. Als het nodig is, wordt het jaarontwikkelplan aangepast. Het jaarontwikkelplan hoort bij het schoolplan. In het schoolplan staat het beleid van de school voor vier jaar.